Google Ads budget waarschuwing

Als je een beperkt advertentiebudget hebt kan je met een Google Ads-script voorkomen dat Google meer dan je gewenste dagbudget uitgeeft. Je stelt een percentage in om te waarschuwen, voegt vervolgens een e-mailvariabele toe en een tabel met de campagnes waarvan je de budgetlimiet wil bijhouden. Het enige wat je daarna hoeft te doen, is ervoor zorgen dat je af en toe je e-mail controleert.
function main() {
 var CAMPAIGN_NAME_CONTAINS = [];
 // Use this if you only want to look at some campaigns.
 // For example ["Generic"] would only look at campaigns with 'generic' in the name,
 // while ["Generic", "Competitor"] would only look at campaigns with either
 // 'generic' or 'competitor' in the name.
 // Leave as [] to include all campaigns.

 var CAMPAIGN_NAME_EXCLUDES = [];
 // Use this if you want to exclude some campaigns.
 // For example ["Brand"] would ignore any campaigns with 'brand' in the name,
 // while ["Brand", "Key Terms"] would ignore any campaigns with 'brand' or
 // 'key terms' in the name.
 // Leave as [] to not exclude any campaigns.

 var WARNING_PERCENTAGE_CAP = -1; 
 // The percentage of a campaign's budget that needs to have been spent for 
 // the tool to consider that campaign over cap and warn about it. 

 var EMAILS = ['']; 
 // The email address you want the hourly update to be sent to.
 // If you'd like to send to multiple addresses then have them separated by commas,
 // for example ["aa@example.com", "bb@example.com"]

 try {
  var campaigns = getCampaigns(CAMPAIGN_NAME_CONTAINS, CAMPAIGN_NAME_EXCLUDES); 
  var overCap = getOverCap(WARNING_PERCENTAGE_CAP, campaigns);
  alert(overCap, EMAILS);
 } catch(e) {
  alertError(e, EMAILS);
 }
}

function getCampaigns(campNameContains, campNameExcludes) {
 var campaigns = {};
 var whereStatementsArray = buildWhereStatements(campNameContains, campNameExcludes);
 for (var i = 0; i < whereStatementsArray.length; i++) {
  var query = "SELECT CampaignId, Date, Cost, Amount, CampaignName" +
   " FROM CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT " +
   whereStatementsArray[i] +
   "DURING TODAY";
  var rows = AdWordsApp.report(query).rows();
  while (rows.hasNext()) {
   var campaign = campaignFromRow(rows.next());
   campaigns[campaign.id] = campaign;
  }
 }
 return campaigns;
}

function buildWhereStatements(campNameContains, campNameExlcudes) {
 var whereStatement = "WHERE CampaignStatus IN ['ENABLED','PAUSED'] ";
 for (var i = 0; i < campNameExlcudes.length; i++) {
  whereStatement += "AND CampaignName DOES_NOT_CONTAIN_IGNORE_CASE '" 
  + campNameExlcudes[i].replace(/"/g,'\\\"') + "' ";
 }
 var whereStatementsArray = [];
 if (campNameContains.length == 0) {
  whereStatementsArray = [whereStatement];
 } else {
  for (var i = 0; i < campNameContains.length; i++) {
   whereStatementsArray.push(whereStatement + 'AND CampaignName CONTAINS_IGNORE_CASE "' 
   + campNameContains[i].replace(/"/g,'\\\"') + '" ');
  }
 }
 return whereStatementsArray;
}

function campaignFromRow(reportRow) {
 var obj = {};
 obj.id = reportRow["CampaignId"];
 obj.name = reportRow["CampaignName"]; 
 obj.budget = reportRow["Amount"]; 
 obj.spend = reportRow["Cost"];
 obj.spent = function() {
  return 100 * (1 - (obj.budget - obj.spend)/obj.budget);
 }
 obj.overSpendCap = function(cap) {
  return (obj.spent() > cap);
 }
 return obj;
}

function getOverCap(cap, campaigns) {
 var overCap = []; 
 for (var campaignId in campaigns) { 
  var campaign = campaigns[campaignId];
  if (campaign.overSpendCap(cap)) {
   overCap.push(campaign);
  }
 }
 return overCap;
}

function alert(campaigns, EMAILS) {
 var subject = AdWordsApp.currentAccount().getName() + " - Budgets Nearly Spent";
 var message = buildTable(campaigns);
 
 MailApp.sendEmail({
  to: EMAILS.join(','), 
  subject: subject,
  htmlBody: message
 });
}

function buildTable(campaigns) {
 var table = "<table border=1 style='border: 1px solid black; border-collapse: collapse;'>";
 table += "<tr><th>Campaign ID</th><th>Campaign Name</th><th>Budget</th><th>Percent of Budget Spent</th></tr>";
 for (var campaignId in campaigns) {
  var campaign = campaigns[campaignId];
  table += "<tr><td>" + campaign.id + "</td>";
  table += "<td>" + campaign.name + "</td>";
  table += "<td>" + campaign.budget + "</td>";
  table += "<td>" + campaign.spent().toFixed(2) + "</td>";
  table += "</tr>";
 }
 table += "</table>";
 return table;
}

function alertError(error, emails) {
 MailApp.sendEmail(
  emails.join(','),
  'Budget Script - Error',
  error);

Bron: Stop running out of budget with this Google Ads script

Posted in Online Adverteren Tagged with: , ,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.